Grotere technische gebouwen

Als prefab stations zo groot zijn, dat ze niet meer over de weg vervoerd kunnen worden, dan worden op locatie uit losse elementen technische gebouwen neergezet. Het vakkundige montageteam van Spijkerman zorgt voor een efficiƫnte en hoogwaardige opbouw in een kort tijdsbestek.

Nauwkeurige procescoƶrdinatie

Wat is onze aanpak? Eerst overleggen we met alle betrokken partijen, ruim voordat de plaatsing van het gebouw gepland staat. Veiligheidsplannen worden opgesteld, taak-risico-analyse gemaakt en alle benodigde documenten en vergunningen worden verzorgd en aangevraagd. Uw medewerkers worden op de hoogte gebracht van de lokale veiligheidseisen en regels via meetings en instructiefilms.

Korte bouwtijd

Een korte bouwtijd past perfect bij veeleisende projectlocaties zoals petrochemische industrie of hoogspanningsterreinen in verband met de risicovolle omgeving. Spijkerman heeft jarenlange ervaring met projecten op dergelijke locaties.

GIS-onderstations hebben grotere afmetingen en eventueel meerdere verdiepingen. Dat komt door de aard van de installaties.

Onderstations zijn er in vele soorten en maten. De grootte wordt o.a. bepaald door het aantal afgaande velden, de vertrekkende middenspannings- of laagspanngskabels.

Bij de spoorwegen wordt de relaisbeveiliging van de railinfrastructuur ondergebracht in een relaishuis. Afhankelijk van de situatie heeft een dergelijk gebouw een lengte van meer dan 20 meter.

Bij grotere installaties is vaak (semi-)permanente aanwezigheid van personeel noodzakelijk. Daarom zijn er sanitair- en verblijfsruimtes aanwezig.