IN GESPREK MET: Rens van Dijk

Rens van Dijk by @DaeloShots

Mijn naam is Rens van Dijk. Ik was werkzaam bij Spijkerman bv als Calculator. Na een aantal jaren naast school, in mijn vrije uren, als timmerman gewerkt te hebben, ben ik direct na het afronden van mijn opleiding begonnen als renovatie Timmerman. Hier was voor mij het plezier snel vanaf, omdat dit niet meer voelde als een uitdaging. Vervolgens ben ik een aantal jaar zoekende geweest naar wat ik uiteindelijk wilde gaan doen. Toen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik absoluut in de bouwwereld moet blijven, maar moest zoeken aan de voorkant van de branche, in plaatst van op de bouw. Tot op heden heb ik nog geen spijt van deze keuze.

Via Continu ben ik bij Spijkerman terecht gekomen. Ik heb Spijkerman ervaren als een snel groeiend bedrijf met een hechte groep collega’s die altijd bereid zijn elkaar te helpen. Dit vind ik heel belangrijk: werken in een team zorgt ervoor dat situaties altijd van meerdere kanten bekeken worden. Niemand kan alles alleen. Een team werkt het beste als ieder zijn kwaliteiten benut worden.

Mijn toegevoegde waarde in het bedrijf is dat ik weet hoe het er op een bouwplaats aan toe gaat. En dus tevens weet wat er nodig is om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Mijn beste kwaliteiten zijn tekenen en mijn oog voor detail. Hoe belangrijk het is om goed te blijven communiceren, heb ik dit jaar geleerd. Daarnaast wil ik graag meer constructieve kennis ontwikkelen in de komende tijd. 

Mijn droombaan is modelleur. Deze baan realiseren en succesvol invullen, zou mij enorm gelukkig maken. Mijn motto is niet voor niets: niet geschoten, is altijd mis. Daarom ben ik op zoek naar een uitdaging als Bouwkundig tekenaar/modelleur. 

“Ik ben op zoek naar een uitdaging als Bouwkundig tekenaar/modelleur”

– Rens van Dijk

INTERN INTERVIEW: Mevlut Akkanat

Mevlut Akkanat
Mevlut Akkanat by @DaeloShots

Mijn naam is Mevlut Akkanat. Ik ben 27 jaar en heb de afgelopen tijd als  werkvoorbereider gewerkt bij Spijkerman Prefab Solutions. Dit is mijn eerste baan uit school. Ik heb Bouwtechnische bedrijfskunde gestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij Mitros, een woningbouwcorporatie, en bij HSF, producent in warmtesets. Mijn afstudeeronderzoek ging over de toekomst van het verwarmen van woningen. 

Via een detacheringsbureau ben ik bij Spijkerman terecht gekomen, in mijn ogen een innovatief en snel groeiend bedrijf. Er heerst een cultuur die gebouwd is op teamwork. We moeten het met zijn allen doen, zo sta ik er in en zo staan mijn collega’s er ook in. Dat vind ik mooi. Alles valt en staat met teamwork. Ik denk dat het ook verstandig is om af en toe voor jezelf te kiezen omdat je soms ook door tijdgebrek prioriteiten moet stellen. 

Mijn enthousiasme in mijn werk, werkt aanstekelijk en zorgt er daarnaast voor dat ik mezelf gemotiveerd houd. Ook heb ik de vaardigheid ontwikkeld om snel problemen te herkennen in mijn taken, en deze zo snel mogelijk te tackelen. Bovenal ben ik erg behulpzaam, dit is mijn sterkste punt in mijn optiek.

Ik heb veel geleerd tijdens mijn tijd bij Spijkerman en kijk uit naar mijn volgende uitdaging. Waar ik uiteindelijk wil eindigen? Ik zou niet één baan kunnen noemen, maar ik wil een baan waarin ik voor mensen echt het verschil kan maken. Misschien door ze in de woningbouw aan hun droomhuis te helpen of een woning energie neutraal te malen. Dat is mijn doel, en ik word het allergelukkigste van plannen die volgens planning lopen… 

“Mijn enthousiasme in mijn werk, werkt aanstekelijk…”

Mevlut Akkanat 

BETONAKKOORD

Uitvoering Betonakkoord: doe en denk mee!

Ruim twee jaar na de ondertekening van het Betonakkoord is het meeste voorbereidende werk verzet. De roadmaps en het instrumentarium zijn zo goed als klaar. “Ik ben ervan overtuigd dat we nu in een fase zijn beland dat iedereen in de keten het Betonakkoord kan uitvoeren. Informeer je over het Betonakkoord en doe mee!”, aldus Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord.

Waarom een Betonakkoord?

Het Betonakkoord is gesloten om de milieu impact van beton nog verder te verlagen en tegelijkertijd de innovatiekracht van de sector te versterken. Het is een vervolg op de eerder afgesloten Green Deal Verduurzaming Betonketen. De meerwaarde van het Betonakkoord is dat het concrete doelen in de tijd tot 2030 bevat en aangeeft hoe die bereikt kunnen worden. Direct na ondertekening op 10 juli 2018 is met een flink aantal partijen de uitvoering gestart. Betrokken zijn de hele betonketen, opdrachtgevers, de recycling- en sloopsector, maar ook de bouwbedrijven, overheden en onderzoekers. Een hele groep supporters, zoals brancheorganisaties ondersteunt ons.

Cramer: “Alleen samen kunnen we de doelen halen, dus doe mee! Dit is de kans om uw eigen ideeën, wensen en behoeften met de betonsector te delen. Praat mee over het beton van morgen. Bij het realiseren van uw eigen ambities zult u een proactieve, innovatieve sector aan uw zijde vinden, gericht op het verder verduurzamen van de bebouwde omgeving. Op termijn is dit goed voor zowel de BV Nederland als voor u als partner in de betonketen. Door mee te werken aan het verduurzamen van beton, draagt u bij aan uw eigen doelstellingen, zoals circulariteit en het verminderen van de CO2-uitstoot.”

In het Betonakkoord zijn op vier inhoudelijke thema’s doelen geformuleerd: Circulair ontwerpen, CO2-reductie, Hergebruik betonreststromen en de impact op Natuurlijk kapitaal (zie kader).

Doelen van het Betonakkoord

afspraken maken om circulair ontwerpen te stimuleren zoals het ontwikkelen en toepassen van een systematiek die gebaseerd is op de R-ladder. 

een vermindering van de CO2-uitstoot in de betonketen met 30% t.o.v. 1990 als ondergrens, te behalen in de keten, met daarbij een inspanning gericht op de nationale CO2-reductie ambitie van 49% uit het Regeerakkoord Rutte III (2017); 

100% hoogwaardig hergebruik van beton (componenten, elementen, grondstoffen); 

het creëren van een netto positieve waarde van natuurlijk kapitaal.

Om te meten of we voortgang boeken gebruiken we een instrument, de MKI, de Milieu Kosten Indicator. Deze wordt ook toegepast door opdrachtgevers wanneer zij volgens het Betonakkoord willen uitvragen. Het andere belangrijke doel van het Betonakkoord is om de kennis, het onderwijs en innovatie met elkaar verder te brengen op het gebied van de vernieuwing van beton.

Innovaties zijn nodig

We hebben gezien dat de sector innoveert. Er zijn al veel innovaties direct toepasbaar. Sommige innovaties moeten in samenwerking met een opdrachtgever nog een keer goed getest worden en zijn dan over 1-3 jaar gereed. We noemen dit Technology Readiness Level 8 (TRL 8). Vervolgens hebben we nog een interessante categorie TRL 6 en 7: deze innovaties moeten nog verder beproefd worden maar kunnen wel binnen 3-5 jaar in praktijk worden gebracht. Het werk hieraan gaan we samen met de opdrachtgevers goed en efficiënt verdelen, zodat we niet allemaal dezelfde innovaties gaan beproeven, maar goed met elkaar afstemmen. Hiervoor boren wij innovatiegelden aan.

Slagvaardige organisatie

We hebben een slagvaardige organisatie opgezet. Over alles kan natuurlijk lang gediscussieerd worden, maar dat willen we vermijden. Alles moet zich richten op ‘doen’. Een stuurgroep neemt de besluiten en een onafhankelijke monitoring commissie bekijkt of wij op schema lopen en zal ons bij de les houden.

Er zijn zeven uitvoeringsteams opgezet die al het voorbereidende werk doen. Dat hebben zij grotendeels al eind van dit jaar af; de rest komt volgend jaar. Op 1/1/22 moet alles zo zijn voorbereid dat iedereen – u allen dus – hiermee aan de slag kunnen. Idealiter zouden er dan geen vragen meer moeten zijn over wat iedereen kan doen en hoe. Tegelijkertijd hoeven we niet nog anderhalf jaar te wachten alvorens te beginnen. Want ook nu al kan iedereen milieumaatregelen nemen.

Opdrachtgevers aan zet!

Cramer: “Opdrachtgevers kunnen door hun uitvraag ervoor zorgen dat de markt volgens het Betonakkoord gaat handelen. De groep opdrachtgevers die zich hierachter schaart groeit. Naast RWS, Prorail, Rijksvastgoedbedrijf en alle provincies zijn ruim 35 gemeenten aangehaakt. Zij hebben al diverse projecten gerealiseerd. Zie bijvoorbeeld de website van het Betonhuis. De inzet is om per 1 januari 2022 alle publieke en private opdrachtgevers te laten deelnemen aan het Betonakkoord. Om dit te realiseren heeft de Rijksoverheid actieve steun toegezegd. Dus opdrachtgevers, doe mee! Jullie kunnen ook een bijdrage leveren aan de monitoring van de resultaten en innovaties stimuleren door te zorgen voor experimenteerruimte”.

Kortom, het Betonakkoord is in beweging. U kunt allen meedoen en via onze website www.betonakkoord.nl op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Dan kunt u zich goed voorbereiden op hetgeen ook op uw bedrijf of organisatie gaat afkomen!

“Ik denk dat als alle opdrachtgevers volgens het Betonakkoord gaan uitvragen, de betonsector gewoon gaat volgen. Opdrachtgevers moeten commerciële partijen investeringsklimaat bieden en dat betekent dat er een kans moet zijn om de investering terug te verdienen. Als ons dat lukt, dan kan het weleens erg snel gaan. Om het voor alle opdrachtgevers mogelijk te maken het Betonakkoord te volgen, willen we zoveel mogelijk naar standaardisering van de uitvraag toewerken. Het is verheugend te zien dat de groep publieke en private opdrachtgevers die met ons meedoet, steeds groter wordt.”

“Alles begint bij circulair ontwerpen: dat wil zeggen bij het ontwerp rekening houden met een zo laag mogelijke CO2 uitstoot, een hoge graad van circulariteit en het behoud van biodiversiteit in alle fasen van de keten. Om dit hanteerbaar te maken gebruiken we het Bouwwaardemodel. Dit model omvat alle stappen van de ladder van circulariteit, de zogenaamde R-ladder. De basis van het Bouwwaardemodel is dat we samen alles beheersen en ieder op zijn eigen plek. Het ontwerp is uiteindelijk bepalend voor het gebruik. Het gaat erom zoveel mogelijk waarde te creëren: economische waarde, milieuwaarde en lange levensduur. Als we het Bouwwaardemodel toepassen kunnen we zeker de 50% CO2 reductie in 2030 halen.”

IN GESPREK MET: Sjaak Spanjersberg

Sjaak Spanjersberg @ DaeloShots

Mijn naam is Sjaak Spanjersberg. Ik ben sinds december 2019 in dienst bij Spijkerman Prefab Solutions B.V. in de rol van accountmanager. In mijn ogen is Spijkerman een jonge, lerende organisatie, waar ik graag mijn steentje aan bijdraag om verder te groeien en volwassen te worden. Overdracht van kennis en kunde is daarin erg belangrijk. Ik ben nu vooral nog aan het ‘consumeren’ en mijn eigen rol vorm aan het geven binnen de commerciële afdeling.

Een goede accountmanager beschikt over empathisch vermogen en communicatieve vaardigheden, gecombineerd met commerciële kennis en intrinsieke motivatie. Ook moet je verlies kunnen incasseren en fouten durven maken. Van fouten kun je tenslotte alleen maar leren. Mijn ervaringen, inclusief de bulten en butsen die zijn opgedaan door jaren, zijn mijn kracht. Deze probeer ik binnen mijn functie te gebruiken en over te brengen aan anderen.

Ik heb ruim 30 jaar voor handelsondernemingen gewerkt. Dit houdt in dat we producten in- en doorverkochten. De handel zelf verandert niets aan een product: je verkoopt het door zoals het is. Het belangrijkste is er waarde aan toe te kunnen voegen door het product ‘custom made’ te maken. Werken bij Spijkerman Prefab Solutions B.V. maakt dat er nog een dimensie bij komt, namelijk zelf produceren: een uitdaging! Ik heb op latere leeftijd een carrièreswitch gemaakt. Des te meer uitdaging om hier op een juiste wijze mee om te leren gaan… de juiste wegen bewandelen om deze dimensie vorm te geven. Tot nu toe heb ik daardoor het inzicht opgedaan dat communicatie tussen alle bedrijfsgeledingen ertoe bijdraagt dat het productieproces efficiënter verloopt. Ondanks de fysieke afstand tussen de kantoor- en productielocatie. Mensen, kennis en kunde bij elkaar brengen, dat maakt dat één plus één drie wordt.

In mijn optiek is deze, van oudsher traditionele, branche zich sterk aan het ontwikkelen. Interessant voor de toekomst, nu er meer gekeken wordt naar alternatieve productsamenstellingen en productiemethodes (zoals prefab oplossingen). Bijvoorbeeld vanwege de heersende schaarste in woonruimte. Flexibiliteit, kwaliteit in combinatie met korte doorlooptijden wordt dan gevraagd, dit is wat Spijkerman Prefab Solutions B.V. kenmerkt.

Momenteel ben ik van begin af aan betrokken bij twee projecten voor windmolenparken. Dit betekent: deadlines halen en de klant betrekken in ons proces en onze werkwijze. Dit strookt niet altijd met de ziens- of werkwijze van de opdrachtgever en levert soms wrijving op. Ik wil blijven bijleren, bijschaven en mijn opgedane kennis delen. Dit soort situaties bieden mij de mogelijkheid om dit te kunnen doen.
Samenwerken = samen werken!

“Ik heb op latere leeftijd een carrièreswitch gemaakt. Mensen, kennis en kunde bij elkaar brengen, dat maakt dat één plus één drie wordt.”

– Sjaak Spanjersberg

IN GESPREK MET: Ditta Kamphorst

Ditta Kamphorst
Ditta Kamphorst

Mijn naam is Ditta Kamphorst en ik ben sinds december 2019 werkzaam als HR adviseur bij Spijkerman. Hoewel ik al dertig jaar ervaring heb in het HR vak is deze branche voor mij een sprong in het diepe. Wat mij aanspreekt bij Spijkerman is de no-nonsense mentaliteit, de ambities en de sterke groei van het afgelopen jaar. Door de uitbreiding van het bedrijf – met de komst van de fabriek in Elst –  is er voor mij de schone taak weggelegd om een aantal processen te herzien. Er moet dus een hoop geregeld worden. Door de vele jaren ervaring die ik heb opgedaan, heb ik brede kennis van het HR vak. Ik voel mij daarom als een vis in het water. Het mooiste vind ik het observeren en analyseren van hetgeen ik om mij heen zie gebeuren en de impact daarvan op mens en organisatie.

Binnen mijn functie streef ik ernaar dat medewerkers mij vertrouwen en zich daarom ten alle tijden veilig voelen om zich uit te spreken naar mij. Omdat ieder persoon uniek is, vergt dit veel flexibiliteit van mij. Ieder individu vraagt en verdient een persoonlijke aanpak en andere benadering. Dit doe ik met alle plezier en liefde. 

Wat betreft nieuwe werknemers en de zoektocht naar deze: ik zoek bij voorkeur naar mensen die initiatief nemen, weten wat ze waard zijn en waar ze zich nog verder kunnen ontwikkelen. Mensen die op zoek zijn naar de grenzen in hun werk en in hun persoonlijke ontwikkeling. Ik heb ervaren dat mensen met de juiste houding en in de juiste setting tot heel veel in staat zijn, ook als er grote veranderingen op hen afkomen.

Door de Corona crisis werkt een groot deel van de medewerkers vanuit huis, waardoor we op afstand van elkaar zijn. Ik mis het persoonlijke contact en merk dat mijn collega’s dit ook zo ervaren. Ik probeer in contact te blijven door bijvoorbeeld in Amersfoort of Elst langs te gaan, want ben ervan overtuigd dat persoonlijk contact essentieel is binnen een gezond bedrijf. Hoe gek en moeilijk de huidige situatie ook is, als we op onszelf en op elkaar blijven letten slaan we ons er samen doorheen! 

“Bij Spijkerman heerst een no-nonsense mentaliteit, hierdoor voel ik mij als een vis in het water” – Ditta Kamphorst

In gesprek met: Leroy Beverwijk

Leroy by @DaeloShots

Mijn naam is Leroy Beverwijk en ik ben sinds september 2018 werkzaam bij Spijkerman bv als Commercieel medewerker binnendienst. Ik heb destijds voor Spijkerman gekozen omdat het totaalplaatje voor mij klopte. Vooral de mogelijkheden binnen het bedrijf spraken mij aan.

Wat mij binnen het bedrijf zo erg aanspreekt is het “wij”-gevoel. We zijn een team. We willen elkaar, waar nodig, ondersteunen en begeleiden. De manier waarop iedereen elkaar benadert in de communicatie binnen het team is positief. We kraken elkaar niet af, maar geven elkaar opbouwende kritiek waardoor we samen verder kunnen groeien. Bovenstaande punten dragen bij aan het feit dat ik een groot hart voor de zaak heb en een drive om onze klanten zo goed en compleet mogelijk van dienst te zijn.

Ik vind het zeer belangrijk om een goede verstandhouding, openheid en duidelijke communicatie te hebben met de klant. Ik ben al jaren actief in klantcontact en voel mij als een vis in het water als ik met relaties/klanten mag communiceren of adviseren. Ik denk graag in oplossingen in plaats van problemen.

Een belangrijke pijler binnen Spijkerman is innovatie. In mijn ogen betekent het blijven zoeken naar oplossingen om zaken nog efficiënter te laten verlopen of om te vernieuwen. Innovatie betekent uitdaging. Innovatie moet namelijk ook tijds- en kostenbesparend zijn. Op die manier blijf of word je steeds aantrekkelijker voor klanten.

Wie kan ik nog meer van dienst zijn?

Leroy Beverwijk

Relaishuis voor Prorail

In opdracht van BAM Infra voorziet Spijkerman het door haar geleverde relaishuis van steenstrips. Het verschil met traditioneel gemetselde wanden is niet van echt te onderscheiden.

Glasvezelpop geplaatst in Zuidwolde

Voor de aanleg van glasvezelaansluitingen in een woonwijk in Zuidwolde, plaatst Spijkerman een daartoe bestemd verdeelstation. Met groot materieel wordt gezorgd voor een succesvolle plaatsing.

Precisie op locatie in Limburg

Voor Prorail plaatste Spijkerman in Mook-Molenhoek een relaishuis. Omdat de totale afmetingen de transportmogelijkheden sterk beperken, is er gekozen voor een opbouw op de bouwlocatie. Uiterste nauwkeurigheid is geboden om de wanden en overige constructiedelen goed op elkaar aan te laten sluiten.