Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is ons vanzelfsprekend. In woord en daad. Onze kernwaarden zijn goed werkgeverschap, maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid, veiligheid en herbruikbaarheid. Wij gaan op een verantwoorde manier om met onze medewerkers, onze klanten en relaties en onze planeet. Dat blijkt uit de kernwaarden van ons bedrijf: goed werkgeverschap, maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid, veiligheid en herbruikbaarheid.

Goed werkgeverschap

Spijkerman Prefab Beton is een prettige en betrouwbare werkgever. Dat vertaalt zich in enthousiaste, betrokken en tevreden medewerkers. Zowel op kantoor in Amersfoort als op de productielocatie.  Iedereen helpt mee om onze opdrachtgevers te ondersteunen tijdens complexe bouwtrajecten. De medewerkers worden voortdurend opgeleid. Daardoor neemt hun deskundigheid dagelijks toe. Er zijn binnen Spijkerman interessante doorgroeimogelijkheden voor medewerkers.

Duurzaamheid

Wij staan voor een duurzaam en innovatief huisvestingssysteem. We komen samen met opdrachtgevers tot duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor hun huisvestingsvraagstukken. Het gebruik van duurzame materialen, bouwdelen en constructies vinden wij ontzettend belangrijk. Onze bedrijfsprocessen zijn duurzaam en vinden voor het grootste deel (90%) plaats in een goed geoutilleerde fabriek onder duurzame omstandigheden. Onder andere hierdoor zijn we in de branche koploper op het gebied van afvalscheiding en hergebruik van materialen en grondstoffen. Werken met Spijkerman betekent dus samenwerken aan een duurzamere planeet.

Maatschappelijk betrokken

Spijkerman Prefab Beton voelt zich betrokken bij onze maatschappij. We dragen graag een steentje bij aan onze omgeving. Zo ondersteunen we maatschappelijke instellingen, culturele initiatieven en sportactiviteiten, en niet alleen in onze vestigingslocatie, maar ook in de directe omgeving van onze bouwlocaties.

Veiligheid: werk veilig of werk niet!

Veiligheid is van groot belang. Op onze bouwplaatsen hebben we het belangrijke motto: ‘werk veilig of werk niet!’ Dit geldt voor onze medewerkers, opdrachtgevers, toeleveranciers en onderaannemers. We gaan alleen aan het werk onder veilige omstandigheden. Daar zorgen we voor met een arbomanagementsysteem dat VCA-gecertificeerd is. Met behulp van ons veiligheidsbeleid kunnen we de arborisico’s systematisch en effectief beheersen en aan alle geldende veiligheidseisen voldoen. Bovendien is ons veiligheidsbeleid er op gericht om onze arboprestaties voortdurend te verbeteren.

Herbruikbaarheid

Bij duurzaam bouwen kijken we vooruit naar de beheer- en exploitatiefase van onze bouwprojecten. De bijzondere betonelementen zijn zo gemaakt dat alle bouwonderdelen herbruikbaar zijn. Onze stations zijn flexibel en verplaatsbaar. Door het materiaal- en grondstoffenhergebruik is de belasting voor het milieu ook op de lange termijn zo klein mogelijk.