IN GESPREK MET: Sjaak Spanjersberg

Sjaak Spanjersberg @ DaeloShots

Mijn naam is Sjaak Spanjersberg. Ik ben sinds december 2019 in dienst bij Spijkerman Prefab Solutions B.V. in de rol van accountmanager. In mijn ogen is Spijkerman een jonge, lerende organisatie, waar ik graag mijn steentje aan bijdraag om verder te groeien en volwassen te worden. Overdracht van kennis en kunde is daarin erg belangrijk. Ik ben nu vooral nog aan het ‘consumeren’ en mijn eigen rol vorm aan het geven binnen de commerciële afdeling.

Een goede accountmanager beschikt over empathisch vermogen en communicatieve vaardigheden, gecombineerd met commerciële kennis en intrinsieke motivatie. Ook moet je verlies kunnen incasseren en fouten durven maken. Van fouten kun je tenslotte alleen maar leren. Mijn ervaringen, inclusief de bulten en butsen die zijn opgedaan door jaren, zijn mijn kracht. Deze probeer ik binnen mijn functie te gebruiken en over te brengen aan anderen.

Ik heb ruim 30 jaar voor handelsondernemingen gewerkt. Dit houdt in dat we producten in- en doorverkochten. De handel zelf verandert niets aan een product: je verkoopt het door zoals het is. Het belangrijkste is er waarde aan toe te kunnen voegen door het product ‘custom made’ te maken. Werken bij Spijkerman Prefab Solutions B.V. maakt dat er nog een dimensie bij komt, namelijk zelf produceren: een uitdaging! Ik heb op latere leeftijd een carrièreswitch gemaakt. Des te meer uitdaging om hier op een juiste wijze mee om te leren gaan… de juiste wegen bewandelen om deze dimensie vorm te geven. Tot nu toe heb ik daardoor het inzicht opgedaan dat communicatie tussen alle bedrijfsgeledingen ertoe bijdraagt dat het productieproces efficiënter verloopt. Ondanks de fysieke afstand tussen de kantoor- en productielocatie. Mensen, kennis en kunde bij elkaar brengen, dat maakt dat één plus één drie wordt.

In mijn optiek is deze, van oudsher traditionele, branche zich sterk aan het ontwikkelen. Interessant voor de toekomst, nu er meer gekeken wordt naar alternatieve productsamenstellingen en productiemethodes (zoals prefab oplossingen). Bijvoorbeeld vanwege de heersende schaarste in woonruimte. Flexibiliteit, kwaliteit in combinatie met korte doorlooptijden wordt dan gevraagd, dit is wat Spijkerman Prefab Solutions B.V. kenmerkt.

Momenteel ben ik van begin af aan betrokken bij twee projecten voor windmolenparken. Dit betekent: deadlines halen en de klant betrekken in ons proces en onze werkwijze. Dit strookt niet altijd met de ziens- of werkwijze van de opdrachtgever en levert soms wrijving op. Ik wil blijven bijleren, bijschaven en mijn opgedane kennis delen. Dit soort situaties bieden mij de mogelijkheid om dit te kunnen doen.
Samenwerken = samen werken!

“Ik heb op latere leeftijd een carrièreswitch gemaakt. Mensen, kennis en kunde bij elkaar brengen, dat maakt dat één plus één drie wordt.”

– Sjaak Spanjersberg