Grondwerk

Voordat de fundering kan worden gemaakt, wordt door ons het terrein ontgraven. Ook het aanvullen van de bouwput en het afvoeren van overtollige grond wordt door ons verzorgd.

Fundatieadvies stroken- en ringbalkfundering

Afhankelijk van het type station of gebouw kan er sprake zijn van een stroken- of ringbalkfundering. Deze zijn te combineren met een fundering op staal of met een palenfundering. Het fundatieadvies geeft u uitsluitsel.

Palenfundering

Soms zijn funderingspalen nodig. De ondergrond is in dat geval niet sterk genoeg, waardoor er een dieper gelegen en draagkrachtige bodemlaag gebruikt moet worden. De juiste paallengtes blijken uit het fundatieadvies dat gebaseerd is op de gemaakte sondering.

Zandbedfundering

Bijna overal in de Benelux-landen is een ‘fundering op staal’ toereikend. Dat betekent dat de ondergrond draagkrachtig genoeg is en dat er geen palen nodig zijn. In sommige gevallen is een aangebracht zandbed voldoende voor het plaatsen van standaard prefab stations.

Met een sondering wordt het draagvermogen van de grond vastgesteld door het meten van de weerstand van de bodem op diverse dieptes. Dit gebeurt met een zogeheten sondeerconus.

Het fundatie-advies is maatwerk en wordt per individuele situatie berekend. Zo weten we zeker dat we altijd de juiste methode en uitvoering van de fundering gebruiken.

Heel het land ligt vol met ondergrondse kabels en leidingen. Daarom verzorgen wij een zogeheten klic-melding voordat we met grondwerk beginnen. Zo voorkomen wij beschadigingen aan netwerken.