Betonakkoord 2024

Het Betonakkoord heeft met de betonsector en -keten  de afgelopen vijf jaar al het huiswerk gedaan om grote stappen richting duurzaamheid te kunnen zetten. Het is nu aan de opdrachtgevers om de ambitieuze duurzaamheidsplannen op het gebied van CO2 reductie en verhoging van de circulariteit op te nemen in hun contracten. Vanaf januari 2024 gaat een grote groep opdrachtgevers gezamenlijk de vernieuwing in de betonketen aanjagen met innovatieve marktpartijen. Uitgangspunt is dat de opgedane ervaringen en daarbij behorende prestatieverbeteringen van de koplopers 2-3 jaar later de standaard worden voor de gehele markt (het peloton). Het Betonakkoord is in gesprek met de ministeries IenW en BZK om de prestatie-eisen voor het ‘peloton’ te harmoniseren en wettelijk te verankeren. Dit gaat voor de gehele betonketen gevolgen hebben. Wilt u hier meer over weten, dan praat Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord, u bij tijdens het webinar Betonakkoord: De opdrachtgevers zijn nu aan zet!

Het webinar vindt plaats op woensdag 14 februari van 10h00-11h00. Er wordt ruim tijd ingepland om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Klik op onderstaande link om het webinar te volgen.

Webinar: De opdrachtgevers zijn nu aan zet!